«Μας ταλαιπωρούν επτά μήνες»

Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής του Απόλλωνα Λάρισας παρά τις διαβεβαιώσεις εξόφλησης. Συζητήθηκαν οκτώ αιτήματα ενεργοποίησης και δύο επιβολής ποινών. Εξόφληση Συράκου.

Additional Info

Subscribe to this RSS feed