Οι δόσεις για Μυτίδη

Το Διαιτητικό Δικαστήριο ρύθμισε τις δόσεις εξόφλησης του Νέστορα Μυτίδη από την Κέρκυρα.

Σε τέσσερις δόσεις θα πρέπει να εξοφληθεί ο Νέστωρ Μυτίδης από την Κέρκυρα το ποσό των 21.300 ευρώ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του, όμως παρέλειψε να αναφέρει ποιον πρώην ποδοσφαιριστή των Φαιάκων αφορά αυτή. Βάσει του ρεπορτάζ του FL News, αυτός είναι ο Κύπριος του οποίου το αίτημα επιβολής ποινών είχε συζητηθεί στις 29 Ιανουαρίου.

Η απόφαση:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

- Ρυθμίζει την καταβολή της οφειλής της Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΠΑΕ, εκ συνολικού ποσού 21.300 ευρώ, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 5.325,00 ευρώ εκάστης, πλέον των νομίμων τόκων, της πρώτης δόσης καταβλητέας την δέκατη (10) ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε μιας εκ των επομένων τριών (3) μηνιαίων δόσεων, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΠΑΕ», για την περίπτωση μη τήρησης της άνω ρύθμισης και εξόφλησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 608/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της λήξης πληρωμής της πρώτης καθυστερούμενης και μη πληρωθείσης δόσης οφειλής».

Last modified onΤετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2019 23:34

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

x